call center      
034-305500
บทความ
เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการ เรามีวิธีมาแนะนำการขับขี่อย่างปลอดภัยค่ะ      1. เช็คสภาพรถให้พร้อมรับมือสายฝน      การเช็คสภาพรถเพื่อการรับมือหน้าฝนนั้น มีสิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ ยางรถยนต์ เนื่องจากดอกยางรถยนต์นั้น เป็นปัจจัยสำคัญช่วยในการรีดน้ำ เพื่อไม่ให้รถเกิดอาการเหินน้ำ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบว่าดอกยางยังคงมีเหลือเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิเมตร) ใบปัดน้ำฝน หากลองเปิดใช้งานแล้วพบว่า ยังคงเหลือคราบน้ำเกาะอยู่บนหน้ากระจกจนเสียทัศนวิสัย ก็ควรรีบเปลี่ยนทันที และควรตรวจสอบด้วยว่าไม่มีการฉีกขาดของตัวยาง ระดับน้ำหม้อพักน้ำฉีดกระจก ควรเติมให้เต็มอย่างสม่ำเสมอ เผื่อไว้ในกรณีที่มีคราบดินโคลนถูกซัดขึ้นมาบดบังทัศนวิสัย      2. ใช้สัญญาณไฟให้เหมาะสม      การขับรถขณะฝนตกนั้น ควรเปิดไฟหน้าควบคู่ไปด้วย ...

อ่านต่อ >

 8-)  มาดูแลรถคู่ใจให้อยู่กับเรานานๆกันเถอะ  :-P       1. ในช่วงรันอิน ขณะที่ขับรถไปได้ 1,600 กิโลเมตรแรก จำกัดความเร็วให้อยู่ต่ำกว่า 88 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาไว้ หรือความเร็วตามที่แนะนำสำหรับรถแต่ละรุ่น       2. หลีกเลี่ยงสิ่งของกระทบถูกรถ เพราะแม้แต่ลูกบอลพลาสติกเบา ๆ ...

อ่านต่อ >