ch.erawan hot-line :
>> 063-445-3444
menu
บริการของเรา

ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

สิทธิพิเศษสำหรับคุณ… เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา

เงื่อนไขและข้อจำกัดของการบริการ

ฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้งใน 1 ปี

ฟรีบริการให้คำปรึกษาด้านทางเทคนิคต่าง ๆ

ฟรีบริการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสมและใกล้ที่สุด

ฟรีบริการยก/ลากรถฟรีไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดไม่จํากัดระยะทาง หรือยกไปในสถานที่ที่ลูกค้าต้องการภายในระยะทาง 40 กม. (หากเกินจาก 40 กม. คิดค่าบริการ 25บาท/กม.) โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ ฟรีค่าบริการในระยะทาง 20 กม.แรกเพื่อนํากุญแจสํารองมาเปิด หากเกิน 20 กม. คิดค่าบริการ 25 บาท/กม. กรณีเรียกช่างกุญแจเฉพาะทาง ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับช่างทำกุญแจ

ฟรีเติมน้ำมัน 1 ครั้ง/ปี จำนวนไม่เกิน 10 ลิตร กรณีรถไม่สามารถขับได้เพื่อให้สมาชิกสามารถขับรถไปยังสถานีน้ำมัน ที่ใกล้ที่สุด หากเกิดเหตุการณ์เดียวกันภายในปีเดียวกัน ค่าน้ำมันสมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ฟรีบริการจัดหารถทดแทนในกรณีที่รถของลูกค้าต้องถูกยกรถจากที่เกิดเหตุ ไปยังศูนย์บริการทางศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน จะทําการประสานงานจัดหารถทดแทนให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ต้องการ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการเช่ารและอื่นๆ ตามเงื่อนไขการเช่ารถ

การปฏิบัติในกรณีที่รถของท่านเสีย

 • เมื่อรถเสียให้รีบนำรถเข้าจอดบนไหล่ทาง ถ้าถนนที่ไม่มีไหล่ทาง พยายามจอดให้ชิดซ้ายสุดในลักษณะไม่กีดขวางการจราจร พร้อมเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้สัญญาณรถที่ตามมา
 • ไม่ควรนั่งรออยู่ในรถและหาจุดปลอดภัยห่างจากจุดที่รถจอดเสียมองไปในทิศทางรถที่วิ่งสวนมา บางกรณีควรนั่งรอเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในรถ
 • วางเครื่องหมายสามเหลี่ยมไว้ท้ายรถและหน้ารถ ห่างจากตัวรถอย่างน้อย 50 เมตร หากเป็นทางด่วน หรือทางหลวง การวางไม้หรือสิ่งของใกล้ตัวรถ อาจเป็นอันตรายในเวลากลางคืนเพราะไม่สะท้อนแสง (พิจารณาตามสถานการณ์)
 • โทรขอความช่วยเหลือที่ 0-2305-4400 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • หากต้องทำการยกรถ ท่านสามารถโทรแจ้งได้ที่ มิตซู ช.เอราวัณ นครปฐม 094-403-0003
 • หากถ้ารถของท่านยังสามารถขับเคลื่อนได้ให้ทำการนัดหมายเข้าตรวจเช็คได้ที่      094-403-0003

ข้อปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน

     เมื่อแบตเตอรี่ไฟหมดไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ โดยปกติแบตเตอรี่ที่ติดอยู่กับรถจะมีไฟเต็มเสมอ เพราะเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน ระบบชาร์จไฟของรถยนต์จะควบคุมการชาร์ตไฟให้กับแบตเตอรี่ แต่ถ้าหากเราจอดรถไว้โดยหลงลืมเปิดอุปกรณไฟฟ้าทิ้งไว้ ไฟในแบตเตอรี่ก็จะลดน้อยลงจนกระทั่งไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ สามารถแก้ไขได้ ดังนี้

1.1 กรณีรถยนต์เป็นแบบใช้เกียร์ธรรมดา การเข็นเพื่อติดเครื่องยนต์ ควรใช้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น โดยการเปิดสวิตซ์กุญแจไว้ที่ตำแหน่ง ON เหยียบคลัทช์ แล้วเข้าเกียร์ 2 หรือ เกียร์ 3 เหยียบคลัตช์ค้างเอาไว้ ในขณะที่ให้คนช่วยเข็นรถจนกระทั่งมีความเร็วพอสมควร จากนั้นให้ค่อยๆปล่อยคลัทช์ที่เหยียบไว้ เครื่องยนต์จะถูกขับให้หมุนจนเครื่องยนต์ติดได้

1.2 การพ่วงแบตเตอรี่จากรถคันอื่น ให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดของรถทั้งสองคัน จากนั้นใช้สายต่อพ่วงแบตเตอรี่ ขั้วบวก (สีแดง) เข้ากับขั้วบอกของแบตเตอรี่รถยนต์ทั้ง 2 คัน จากนั้นคีบสายพ่วงแบตเตอรี่ขั้วลบ (สีดำ) เข้ากับขั้วแบตเตอรี่ของรถที่ต้องการสตาร์ท

1.3 โทรขอความช่วยเหลือที่ 0-2305-4400 ตลอด 24ชั่วโมง  เนื่องจากรถที่ใช้เกียร์ออโตเมติกจะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกับรถที่ใช้เกียร์ธรรมดาได้ ดังนั้นการจัดเตรียมหาสายพ่วงแบตเตอรี่เก็บไว้ในรถสามารถใช้ประโยชน์ในกรณีฉุกเฉินได้

 1. มีไฟ Engine ขึ้น ให้เริ่มด้วยการสังเกตความผิดปกติของรถก่อนว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่
 2. โทรขอความช่วยเหลือที่ 0-2305-4400 ตลอด 24 ชั่วโมง
 3. นำรถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการ มิตซู ช.เอราวัณ นครปฐม ให้เร็วที่สุด(ในกรณีที่สามารถขับรถได้ปกติ)ท่านสามารถโทรนัดหมายได้ที่ 094-403-0003
 1. เมื่อรถเสียให้รีบนำรถเข้าจอดบนไหล่ทาง ถ้าถนนที่ไม่มีไหล่ทาง พยายามจอดให้ชิดซ้ายสุดในลักษณะไม่กีดขวางการจราจร พร้อมเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้สัญญาณรถที่ตามมา
 2. เครื่องยนต์จะเริ่มมีอาการไม่มีกำลัง เมื่อถอนคันเร่งอาจดับหรือสั่นผิดปกติ มีกลื่นไหม้ หรือมีควันหรือมีเสียงน้ำเดือดออกมาจากเครื่องยนต์ เกจวัดความร้อนชี้บอกอุณหภูมิสูงจนถึงขีดแดง ห้ามเปิดฝาหม้อน้ำเด็ดขาด เพราะแรงดันของไอน้ำเดือดภายในหม้อจะพุ่งออกมาอย่างรุนแรง และทำให้เกิดการบาดเจ็บจากความร้อนอย่างรุนแรงได้ ฉะนั้นเมื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ให้ปล่อยเครื่องยนต์ทิ้งไว้จนกระทั่งเครื่องยนต์เย็นลง ค่อยๆเปิดฝาหม้อน้ำออกแล้วค่อยๆเติมน้ำลงในหม้อจนเต็ม ก่อนที่จะทดลองติดเครื่องยนต์
โทรเลย