ch.erawan hot-line :
>> 02-431-1000
menu
บริการของเรา

ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

โรดไซด์ แอสซิสแตนซ์
โปรแกรมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
พร้อมดูแลรถ และคุณตลอดเส้นทาง

โรดไซด์ แอสซิสแตนซ์ โปรแกรมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง พร้อมดูแลรถ และคุณตลอดเส้นทาง เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ฟอร์ดจึงขอนำเสนอบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ที่ให้บริการโดยบริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในทุกเวลา ทุกสถานที่ ที่มิใช่กรณีเกิดอุบัติเหตุขณะเดินทาง อาทิ น้ำมันหมด ยางแบน หรือลืมกุญแจรถ บริการ โรดไซด์ แอสซิสแตนซ์ พร้อมให้บริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วไทย

 

Ford-Fiesta

16709643357_908761111c_z

บริการช่วยเหลือทางการแพทย์

 

(เฉพาะกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะอยู่บนท้องถนน ไม่ครอบคลุมการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ)

 • เคลื่อนย้าย และส่งตัวกลับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม
  และใกล้ที่พักอาศัยมากที่สุดภายในประเทศไทย
 • บริการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสมที่ใกล้ที่สุด
  ในกรณีที่โรงพยาบาลที่สมาชิกเข้ารับการรักษาไม่มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะให้การรักษาได้
  การตัดสินใจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอยู่ในวินิจฉัยของผู้อำนวยการทางการแพทย์ของเอจีเอ
  ร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้เฉพาะภายในประเทศไทย
 • บริการส่งครอบครัวกลับภูมิลำเนาภายในประเทศไทย
  กรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาหรืออยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายหรือส่งตัวกลับ
 • บริการนำศพกลับภูมิลำเนาภายในประเทศไทย
  หมายเหตุ : สำหรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ให้ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท
  ภายใต้ดุลพินิจของทีมแพทย์ของเอจีเอ และคุ้มครองภายในประเทศไทยเท่านั้น

 

บริการช่วยเหลือรถฉุกเฉินแบบมาตรฐาน (ฟรี)

 

 • ให้คำปรึกษาทางเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย
 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • บริการยก/ลากรถ ไม่จำกัดจำนวนครั้งไปยังศูนย์บริการฟอร์ดที่ใกล้ที่สุด
 • บริการยก/ลากไปยังศูนย์บริการฟอร์ดที่คุณต้องการภายใน 15 กิโลเมตรแรกจากจุดเกิดเหตุ กม. ถัดไป กม. ละ 25 บาท กรณีที่ระยะทางเกินกว่า 50 กม. ทางศูนย์บริการจะแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบ เพื่อขออนุมัติ
 • ในกรณีที่ลืมกุญแจในรถ หรือล็อกรถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานนำกุญแจสำรอง เพื่อทำการเปิดรถให้แก่ลูกค้าภายในระยะทาง 20
  กม.(ระยะระหว่างสถานที่รับกุญแจสำรองถึงจุดเกิดเหตุ) หากเกินกว่า 20 กม. คิดค่าบริการกม. ละ 25 บาท ในกรณีที่ลูกค้าต้องการช่างกุญแจ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • บริการเติมน้ำมัน 1 ครั้ง/ปี ไม่เกิน 10 ลิตร กรณีน้ำมันหมดฉุกเฉิน การเรียกใช้บริการครั้งต่อไป ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย
 • ประสานงานรถทดแทนกรณีที่รถของลูกค้าต้องถูกยกลาก
  ทางศูนย์คอลเซนเตอร์จะทำการประสานงานจัดหารถทดแทนให้แก่ลูกค้ากรณีที่ต้องการ
  โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่บริษัทรถเช่ากำหนด

 

บริการเสริมพิเศษ

 

ประสานงานการจองรถเช่า ภัตตาคาร โรงแรม ตั๋วเครื่องบิน และตารางเที่ยวบิน ออกรอบตีกอล์ฟ บัตรชมคอนเสิร์ต หรือการจัดส่งดอกไม้

 

เงื่อนไขในการให้บริการ

 

ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงสิทธิประโยชน์ และขอบเขตการให้ โรดไซด์ แอสซิสแตนซ์ โปรแกรมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เพื่อคงสิทธิประโยชน์ในการรับบริการ ท่านต้องนำรถเข้าบำรุงรักษากับศูนย์บริการฟอร์ด ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้รถ และนโยบายการรับประกันคุณภาพ ในกรณีที่รถมีปัญหา โรดไซด์ แอสซิสแตนซ์ โปรแกรมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง จะให้บริการเฉพาะรถที่ใช้อะไหล่แท้ของฟอร์ดเท่านั้น โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (ค่าแรง และค่าอะไหล่) ยกเว้นที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ

 

ข้อยกเว้น

 

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ขอสงวนสิทธิ์การคุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

 • ปัญหาใดๆ ที่มีผลมาจากอุบัติเหตุ/ภัยธรรมชาติต่างๆ จะไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์สมาชิก
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจากศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟอร์ด
 • ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิงที่นอกเหนือเงื่อนไขข้างต้น ค่าทางด่วน ค่าอะไหล่
 • ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการเข้าร่วมการแข่งขันความเร็ว แรลลี่ และการทดสอบความทนทาน
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลจากการขาดการดูแลบำรุงรักษารถ และหากท่านยังคงทำเช่นนั้นต่อไป ทาง โรดไซด์ แอสซิสแตนซ์ โปรแกรมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลจากการที่ลูกค้าอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเมาสุราและยาเสพติด
 • ความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นโดยตรง
  และทางอ้อมจากการไม่สามารถขับเคลื่อนได้บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน
  ขอสงวนสิทธิ์การคุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้ข้อยกเว้น

 

อัตราค่าธรรมเนียมสมาชิก สำหรับลูกค้าที่ต้องการต่ออายุหรือสมัครสมาชิกใหม่

 

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

ลูกค้าที่ซื้อฟอร์ดใหม่ทุกคัน จะได้รับสิทธิ์บริการ โรดไซด์ แอสซิสแตนซ์ โปรแกรมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

 

ฟรี ตลอด 3 ปีแรก

 

อายุรถ 1-6 ปี

 • สมัคร 1 ปี ราคา 1,790 บาท/ปี
 • สมัคร 2 ปี เพียง 3,400 บาท

อายุรถ 6-10 ปี

 • สมัคร 1 ปีราคา 2,495 บาท/ปี
 • สมัคร 2 ปี เพียง 4,740 บาท

การติดต่อขอใช้บริการ

 

โทรฟรี 1-800-222-000 (โทรศัพท์พื้นฐาน)
โทรจากมือถือกด 1-401-222-000 (นาทีละ 3 บาททั่วประเทศ)
หรือหมายเลข 02-305-8592

 

กรุณาเตรียมแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

 • หมายเลขตัวถังรถ
 • ชื่อเจ้าของรถ
 • หมายเลขทะเบียนรถ
 • สถานที่เกิดเหตุ และปัญหา
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

หมายเหตุ : • ราคาข้างต้นเป็นราคา ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2557 • ในกรณีโทร 1800 หรือ 1401 อาจไม่สามารถให้บริการได้กับโทรศัพท์ทุกเครือข่าย •ในกรณีใช้บัตรเติมเงิน หรือพรีเพดการ์ด จะไม่สามารถใช้หมายเลข 1800 หรือ 1401 เนื่องจากระบบจะตัดยอดการชำระไปแล้ว • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

แอพพลิเคชั่น Ford Radside Assistance

เมื่อรถยนต์ของคุณประสบเหตุฉุกเฉิน เพียงแค่เปิดแอพพลิเคชั่น
แล้วกดปุ่มขอความช่วยเหลือ รายละเอียดต่างๆ เช่น
ตำแหน่งเกิดเหตุและข้อมูลสมาชิกของคุณ จะถูกส่งมาที่ศูนย์บริการฉุกเฉิน
และเจ้าหน้าที่ของเราจประสานงานกับช่างผู้ชำนาญเพื่อให้ความช่วยเหลือคุณในทันที โดยสามารถตรวจสอบระยะทางระหว่างคุณ และช่างของเราได้
เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าช่างผู้ชำนาญ กำลังเดินทางไปช่วยเหลือคุณอย่างทันท่วงที

บริการอื่นๆ

 • ค้นหาตำแหน่งที่รถยนต์จอดอยู่ (Find My Car)
 • ค้นหาศูนย์บริการฟอร์ด (Dealer Search)
 • ตรวจสอบสภาพการจราจร (Live Traffic)
 • ค้นหาสถานที่น่าสนใจใกล้ตัว (Around Me)
 • ติดต่อศูนย์ให้ความช่วยเหลือ (Call Center)

คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น หรือแสกน QR Codeด้วย Smartphone

        

        

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ford Call Center
โทร. 0-2686-5899 (กรุงเทพฯ) หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

1416908145

บริการที่ไร้ขอบเขต สิทธิพิเศษที่ไร้ขีดจำกัด มีให้แค่คุณคนสำคัญที่เป็นครอบครัวของฟอร์ด ช.เอราวัณ นครปฐม เท่านั้น

สนใจติดต่อสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ฟอร์ด ช.เอราวัณ   02-4311000

Facebooktwittermail
โทรเลย