ch.erawan hot-line :
>> 02-431-1000
menu
ซ่อมสี-ตัวถัง

ศูนย์ซ่อมสีตัวถัง ฟอร์ด ช.เอราวัณ

ขั้นตอนการดำเนินการ ซ่อมสี ตัวถัง

งานซ่อมสี-ตัวถังประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน โดยระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมด ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ระยะเวลาการอนุมัติซ่อมจากบริษัทประกันภัย คิวการซ่อม ระยะเวลาการสั่งอะไหล่บางชิ้น และจำนวนชิ้นงานที่รับการซ่อม อย่างไรก็ตามบริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่รวดเร็วที่สุดให้กับลูกค้า  เพื่อให้ลูกค้าได้นำรถกลับคืนได้ในเร็ววัน ลูกค้าสามารถศึกษากระบวนการทำงานได้จากแผนภาพด้านล่างนี้

ขั้นตอนการซ่อมสีตัวถัง

บริษัทประกันภัย ที่เป็นคู่สัญญากับ ช.เอราวัณ

ช.เอราวัณ จะอำนวยความสะดวกในการแจ้งเคลม และดำเนินการเบิกค่าสินไหมให้กับลูกค้า หากประกันภัยของรถท่านอยู่ในรายชื่อบริษัทที่เป็นคู่สัญญา ตามรายชื่อด้านล่างนี้

หากลูกค้ามีประกันภัยที่ไม่อยู่ในรายการข้างต้นนี้ ลูกค้าสามารถซ่อมกับทางช.เอราวัณได้ โดยชำระเป็นเงินสดก่อนแล้วลูกค้าดำเนินเรื่องเคลมเงินกับทางบริษัทประกันภัยของลูกค้าเอง

เอกสารที่ลูกค้าต้องนำมาในวันแจ้งเคลม​

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

โดยปกติแล้วบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายซ่อมชิ้นส่วนที่เสียหายจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการสึกกร่อนจากการใช้งาน หากมีรายการดังกล่าว ลูกค้าอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

ค่าใช้จ่าย ซ่อมสี

นัดหมายเข้าซ่อม ติดต่อแผนกซ่อมสี-ตัวถัง

โทรเลย