fbpx
ch.erawan hot-line :
>> 02-431-1000
menu
ข่าวสาร

รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

วันอังคาร, มกราคม 28th, 2020 By ณัฐวรินธร คุณาธิปปิยสิริ

วันขึ้นปีใหม่ 1 ม.ค. 2563 ถือเป็น “จุดเริ่มต้น” ของสิ่งใหม่ ๆ รวมถึงการงดแจกถุงพลาสติกของห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ถุงพลาสติกที่จะหายไปจากมือผู้บริโภคตั้งแต่ 1 ม.ค. เป็นถุงก๊อบแก๊บแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือที่เรียกว่าถุงพลาสติกหูหิ้วมีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society)

โดยทาง ฟอร์ด ช.เอราวัณ อ้อมใหญ่ สนองนโยบายภาครัฐ เรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกสำหรับใส่อะไหล่คืนลูกค้า แต่เรามีกล่องลังสำหรับให้ลูกค้าที่ต้องการ

facebooktwittergoogle_plusmail

about the author

ณัฐวรินธร คุณาธิปปิยสิริ

โทรเลย