fbpx
ch.erawan hot-line :
>> 034-305-500 หรือ 02-482-2000
menu
ศูนย์ซ่อมสี-ตัวถัง มาสด้า

ศูนย์ซ่อมสีตัวถัง มาสด้า ช.เอราวัณ ออโตเพนท์

* ให้บริการที่ มาสด้า ช.เอราวัณ สาขา นครปฐม เท่านั้น แผนที่

 • ช่างผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 20 ปี
 • บริการครบวงจร มั่นใจในคุณภาพ
 • อะไหล่แท้จากมาสด้า 100%
 • รับประกันคุณภาพอะไหล่มาสด้า 1 ปี หรือ 20,000 ก.ม.
 • รับประกันคุณภาพงานซ่อมสีตัวถังนานถึง 6 เดือน*
 • ประเมินราคาแม่นยำ
ซ่อมสี ตัวถัง มาสด้า ช.เอราวัณ

ขั้นตอนการดำเนินการ

งานซ่อมสี-ตัวถังประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน โดยระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมด ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ระยะเวลาการอนุมัติซ่อมจากบริษัทประกันภัย คิวการซ่อม ระยะเวลาการสั่งอะไหล่บางชิ้น และจำนวนชิ้นงานที่รับการซ่อม อย่างไรก็ตามบริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่รวดเร็วที่สุดให้กับลูกค้า  เพื่อให้ลูกค้าได้นำรถกลับคืนได้ในเร็ววัน ลูกค้าสามารถศึกษากระบวนการทำงานได้จากแผนภาพด้านล่างนี้

ขั้นตอนการซ่อมสีตัวถัง

บริษัทประกันภัย ที่เป็นคู่สัญญากับ ศูนย์ซ่อมสี-ตัวถัง มาสด้า ช.เอราวัณ

ช.เอราวัณ จะอำนวยความสะดวกในการแจ้งเคลม และดำเนินการเบิกค่าสินไหมให้กับลูกค้า หากประกันภัยของรถท่านอยู่ในรายชื่อบริษัทที่เป็นคู่สัญญา ตามรายชื่อด้านล่างนี้

หากลูกค้ามีประกันภัยที่ไม่อยู่ในรายการข้างต้นนี้ ลูกค้าสามารถซ่อมกับทางช.เอราวัณได้ โดยชำระเป็นเงินสดก่อนแล้วลูกค้าดำเนินเรื่องเคลมเงินกับทางบริษัทประกันภัยของลูกค้าเอง

เอกสารที่ลูกค้าต้องนำมาในวันแจ้งเคลมซ่อมสี-ตัวถัง

 • ใบเคลมตัวจริง หรือใบเคลมฟอร์ม (กรอกข้อมูลแจ้งการเกิดอุบัติเหตุ)
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่ (ของผู้ที่แจ้งเหตุ)
 • สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล)

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการซ่อมสี-ตัวถัง

โดยปกติแล้วบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายซ่อมชิ้นส่วนที่เสียหายจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการสึกกร่อนจากการใช้งาน หากมีรายการดังกล่าว ลูกค้าอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

ขั้นตอนการซ่อมสีตัวถัง

นัดหมายเข้าซ่อม
ติดต่อแผนกซ่อมสี-ตัวถัง

*ข้อยกเว้นการรับประกันคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสี

 1. ผลกระทบอันเนื่องมาจากการขาดการบำรุงรักษา การทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง
 2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพหรือสึกหรอไปตามการใช้งานปกติ เช่นการปรับตั้งศูนย์ล้อ ถ่วงยาง เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ สารหล่อลื่น การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ ฟิวส์ หัวเทียน สายพานต่างๆ เป็นต้น
 3. รถที่ดัดแปลงสภาพหรืออุปกรณ์เสริม
 4. ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภัยธรรมชาติ
 5. การเสื่อมสภาพเนื่องจากการขาดการดูแลรักษา การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง
 6. การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานของมาสด้า
 7. ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ เช่น สะเก็ดหิน รอยขีดข่วน
Call Now Buttonโทรเลย